Huisregels – Tandzorg Santpoort – Santpoort

Huisregels

Praktijkreglement

Om doelmatig goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, vragen wij uw medewerking met betrekking tot de volgende punten.

Algemeen

 • Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt.
  Doorgaans adviseren wij kinderen én volwassenen om ons twee keer per jaar voor periodieke controle te bezoeken.
  Afhankelijk van uw gebitssituatie kan dit aantal in overleg verhoogd of verlaagd worden
 • Voor uw mondgezondheid én onze arbeidsvreugde verlangen wij van u een goede mondhygiëne.
  Onze begeleiding hierbij zien wij als een belangrijke taak.
 • Voorafgaand aan de geplande behandeling(en) kunnen wij u een globale kostenindicatie geven; als u een gedetailleerde begroting wenst te ontvangen, houdt u er dan rekening mee dat hieraan kosten verbonden kunnen zijn.
 • Voor vragen over de eventuele vergoeding van bepaalde verrichtingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Afspraken

 • Wij stellen het op prijs als u op de afgesproken tijd aanwezig bent.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden.
 • Voor afspraken die minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd zijn, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de vrijdag ervoor om 12.00 uur geannuleerd dienen te zijn
 • Het annuleren of verzetten van afspraken kan alleen telefonisch, bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden
 • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering.

Juiste gegevens

 • Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door.
 • Onze praktijk is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Nota’s

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Infomedics uitbesteed.

Het betalingstraject van Infomedics is als volgt:

 • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien zij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen zij u een betalingsherinnering welke dient te worden opgevat als een “ingebrekstelling”.
 • Mocht u uw betaling, na het ontvangen van de nota en de herinnering, nog niet hebben voldaan dan sturen zij u een aanmaning om u de gelegenheid te geven dit alsnog te doen.
 • Indien zij niet binnen 15 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. U ontvangt dan een laatste aanmaning waarin het notabedrag is vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitenrechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal €40.00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Indien zij uw betaling niet binnen de gestelde termijn van uw laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn zij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau CMIB.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
 • Voor vragen over uw factuur kunt u bellen met Infomedics: 0365384354

Waarneming, Avond- en Weekenddienst

 • Tijdens de waarnemingsdienst doen wij alleen éénmalige spoedeisende behandelingen.
 • We beperken ons tot minimale ingrepen, zonodig voltooit uw eigen tandarts later de behandeling.
 • In de waarnemingsdienst verlangen wij van u: een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringspasje, opgave van uw medicijngebruik en laatste bloedstollingwaarde (INR) van de thrombosedienst.
 • Tijdens waarneming dient u de éénmalige behandeling af te rekenen. U kunt bij ons pinnen.
 • Overschrijving van patienten naar de waarnemend tandarts is niet toegestaan.

Second Opinion

 • Wanneer u ons consulteert voor een tweede mening mogen wij u naderhand niet als nieuwe patient inschrijven.
  Onze tweede mening helpt wellicht om de vertrouwensrelatie met uw eigen tandarts te verstevigen.
  Als dat niet meer lukt kunt u een andere tandarts benaderen.
 • Als u tevoren aangeeft dat u niet naar de voorgaande tandarts terugwilt, kunt u zich bij ons als nieuwe patient melden voor een 1e (kennismakings)consult.

Tandzorg Santpoort in Santpoort

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op